Tài nguyên dạy học

CALENDAR

CHAT CHIT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

TRUYỆN CƯỜI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (nguyenvanquang3009@yahoo.com.vn 0982731344)
 • (lethibinhthuan1411@yahoo.com)

VIDEO LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với Website DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC!

  Chuyên đề: Polime_Ôn thi đại học lớp 12

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Quang (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:31' 06-12-2011
  Dung lượng: 148.5 KB
  Số lượt tải: 52
  Số lượt thích: 0 người
  Chuyên đề 4: POLIME và vật liệu polime
  DẠNG 1: CÂU HỎI LÍ THUYẾT
  Bài 1. Thực hiện các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:
  a) Glucozơaxit lacticaxit acrylicpolime
  b) 1-phenyletan-1-olstiren
  cao su Buna-S
  Etanetyl cloruaancol etylicbuta-1,3-đien
  c) Caprolactamaxit-amino caproictơ capron (nilon-6)
  d) Nhôm cacbuametanABCcao su cloropren
  e) Isopentanisoprencao su isopren
  f) Ancol etylicC4H6C4H10CH4CH3ClCH3OHHCHO
  nhựa urefomanđehit
  g) Benzenxiclohexanaxit ađipicnilon-6,6.
  Bài 2. Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng với H2?
  A. Poli(vinyl clorua) B. Cao su Buna
  C. Polipropen D. Nilon-6,6
  Bài 3. Polime nào sau đây có thể bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm?
  A. Tơ capron B. Polistiren
  C. Teflon D. Poli(phenol fomanđehit)
  Bài 4. Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ . Polime trên là polime nào trong số các polime sau?
  A. Poli(vinyl clorua) B. Polietilen
  C. Tinh bột D. Protein
  Bài 5. Trong số các polime sau: sợi bông (1), tơ tằm (2), len (3), tơ visco (4), tơ enan (5), tơ axetat (6), tơ nilon-6,6 (7). Loại tơ nào có nguồn gốc từ xenlulozơ ?
  A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 1, 4, 5 D. 1, 4, 6
  Bài 6. PVA là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp của monome nào sau đây ?
  A. CH2 =CH - COOC2H5 B. CH3 - O - CH2CH2CH3
  C. CH2 = CH - OCOCH3 D. CH2 = CH2 - COOCH3
  Bài 7. Từ amino axit có công thức phân tử C3H7NO2 có thể tạo thành bao nhiêu loại polime khác nhau (trong các số cho dưới đây)?
  A. 2.
  B. 3.
  C. 4.
  D. 5.
  
  Bài 8. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử CxHyNO, phân tử khối của X bằng 113 u. X có tính chất sau: không làm mất màu dung dịch brom, nhưng bị thuỷ phân trong dung dịch NaOH và có khả năng trùng hợp. X có công thức cấu tạo nào sau đây:
  A. C6H5NO
  B. CH2=CH- (CH2)4- NO
  
  C. CH2- CH2 C=O
  CH2CH2CH2NH
  D. CH2- CH2- CH2 C=O
  CH2-CH2-CH2 - NH
  
  Bài 9. (A-2007) Nilon–6,6 là một loại:
  A. tơ axetat. B. tơ poliamit. C. polieste. D. tơ visco.
  Bài 10. (B-2008) Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là:
  A. PE. B. amilopectin. C. PVC. D. nhựa bakelit.
  Bài 11. (A-2009) Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là:
  A. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH
  C. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH D. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH
  Bài 12. (B-2009) Phát biểu nào sau đây là đúng:
  A. Tơ visco là tơ tổng hợp.
  B. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.
  C. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).
  D. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.
  Bài 13. (A-2010) Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là: A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
  Bài 14. (A-2010) Trong các polime sau
   
  Gửi ý kiến

  TIN TỨC TỔNG HỢP