Tài nguyên dạy học

CALENDAR

CHAT CHIT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

TRUYỆN CƯỜI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (nguyenvanquang3009@yahoo.com.vn 0982731344)
 • (lethibinhthuan1411@yahoo.com)

VIDEO LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với Website DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC!

  Đề thi thử đại học môn Hóa học trường chuyên Quảng Bình 2011, có đáp án

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường chuyên Quảng Bình
  Người gửi: Nguyễn Văn Quang (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:22' 28-11-2011
  Dung lượng: 137.0 KB
  Số lượt tải: 516
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  QUẢNG BÌNH
  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011
  Môn: HOÁ HỌC
  Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
  Đề gồm 04 trang; Thí sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm
  
  
  
  
  Mã đề: 000
  
  
  Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:
  H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; P = 31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207; Ni = 59.

  Câu 1. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có electron cuối cùng điền vào phân lớp 4s ?
  A. 2. B.12. C. 9. D. 1.
  Câu 2. Hợp chất ion G tạo nên từ các ion đơn nguyên tử M2+ và X2-. Tổng số hạt (nơtron, proton, electron) trong phân tử G là 84, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28 hạt. Số hạt mang điện của ion X2- ít hơn số hạt mang điện của ion M2+ là 20 hạt. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là
  A. ô 8, chu kì 2, nhóm VIA. B. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.
  C. ô 12, chu kì 3, nhóm IIA. D. ô 20, chu kì 4, nhóm IIA.
  Câu 3. Cho phương trình hóa học:
  a FeSO4 + b KMnO4 + c NaHSO4 → x Fe2(SO4)3 + y K2SO4 + z MnSO4 + t Na2SO4 + u H2O
  với a,b,c,x,y,z,t,u là các số nguyên tối giản. Tổng hệ số các chất trong phương trình hóa học trên là
  A. 28. B. 46. C. 50. D. 52.
  Câu 4. Trong phòng thí nghiệm, hiđrohalogenua (HX) được điều chế từ phản ứng sau:
  NaX(rắn) + H2SO4 (đặc, nóng) → NaHSO4 (hoặc Na2SO4) + HX (khí).
  Hãy cho biết phương pháp trên có thể dùng để điều chế được hiđrohalogenua nào sau đây ?
  A. HF và HCl. B. HBr và HI. C. HCl, HBr và HI. D. HF, HCl, HBr, HI.
  Câu 5. Hòa tan 3 gam CH3COOH vào nước tạo ra 250 ml dung dịch có độ điện ly =1,4%. Nồng độ cân bằng của axit axetic và pH của dung dịch lần lượt bằng:
  A. 0,1972M và 3,15. B. 0,1972M và 2,55. C. 0,0028M và 1,55. D. 0,0028M và 2,55.
  Câu 6. Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào bị chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất của hệ ?
  A. N2(khí) + 3H2(khí) ↔ 2NH3(khí) B. 2SO3(khí) ↔ 2SO2(khí) + O2(khí)
  C. 2NO(khí) ↔ N2(khí) + O2 (khí) D. 2CO2(khí) ↔ 2CO(khí) + O2 (khí)
  Câu 7. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch chứa Na2CO3 0,5M và NaOH 0,75M thu được dung dịch X. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa có khối lượng là
  A. 9,85gam. B. 29,55 gam. C. 19,7gam. D. 39,4 gam.
  Câu 8. Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42-. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí. Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 43 gam kết tủa. Lấy 200 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 8,96 lít khí NH3. Các phản ứng hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Tính tổng khối lượng muối có trong 300 ml dung dịch X ?
  A. 71,4 gam. B. 23,8 gam. C. 86,2 gam. D.119 gam.
  Câu 9. Cho các trường hợp sau:
  (1). O3 tác dụng với dung dịch KI. (5). KClO3 tác dụng với dung dịch HCl đặc,
   
  Gửi ý kiến

  TIN TỨC TỔNG HỢP