Tài nguyên dạy học

CALENDAR

CHAT CHIT

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

TRUYỆN CƯỜI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (nguyenvanquang3009@yahoo.com.vn 0982731344)
 • (lethibinhthuan1411@yahoo.com)

VIDEO LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với Website DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC!

  Ôn tập hóa học bằng trò chơi ô chữ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Quang (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:09' 10-12-2011
  Dung lượng: 982.0 KB
  Số lượt tải: 436
  Số lượt thích: 1 người (Đinh Nam Khánh)
  TRÒ CHƠI
  ÔN TẬP HÓA 12
  1. Tìm thông tin ẩn
  2. TRẢ LỜI NHANH
  4. ĐI TÌM NHÀ KẸO PHÚ
  3. ĐOÁN Ô CHỮ
  TÌM THÔNG TIN ẨN
  TRÒ CHƠI 1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  94 GAM
  -OH
  MÔNÔME
  Liên kết
  hiđrô
  Tác dụng
  với dung
  dịch kiềm
  Mất màu
  Dd Brôm
  Nguyên liệu tạo chất dẻo
  Không tan trong nước lạnh
  9
  Tính axít yếu

  Hãy chọn các cấu hỏi, và tìm xem thông tin có sau câu hỏi để trả lời một hình vẽ , một chất, một tính chất, hay một hiện tượng đang ẩn dấu.
  phênol
  Câu 1
  Khi cho 1 mol CH2=CH-COOCH3 phản ứng với NaOH vừa đủ thì thu được chất rắn có khối lượng bao nhiêu gam.
  94 gam
  Câu 2
  Anđêhit , xêtôn, este, ete: đều không có nhóm chức này?
  OH
  CÂU 3:
  Phân tử tham gia quá trình trùng hợp hay trùng ngưng gọi là gì?
  MÔNÔME
  Câu 4
  NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY NÊN HIỆN TƯỢNG : RƯỢU CÓ NHIỆT ĐỘ SÔI CAO LÀ GÌ?
  Liên kết hiđrô
  CÂU 5
  Axit cacbôxilic, este, Al đều có tính chất này, nhưng rượu và anđêhit thì không có?
  Phản ứng với dung dịch kiềm
  Câu 6
  Một cách đơn giản để nhận biết axit acrylic với các chất sau đây: rượu êtlic, anđêhit axetic, êtyl axetat người ta sẽ dùng hóa chất nào - và hiện tượng gì?
  DÙNG DD BRÔM - HIỆN TƯỢNG MẤT MÀU
  Câu 7
  Một ứng dụng quan trọng của VINYL CLORUA
  NGUYÊN LIỆU TẠO CHẤT DẺO
  Câu 8
  KHÔNG RỬA ỐNG NGHIỆM ĐỰNG ANILIN TRONG NƯỚC VÌ: .
  Anilin không tan trong nước lạnh
  Câu 9
  H2O LÀ HỢP CHẤT TÁC DỤNG ĐƯỢC VỚI NA, NHƯNG KHÔNG LÀM QUỲ TÍM HÓA ĐỎ : ĐIỀU ĐÓ CHỨNG TỎ NƯỚC LÀ MỘT:
  AXIT YẾU
  Trò chơi
  Đoán ô chữ
  P
  O
  L
  M
  I
  E
  K
  H
  N
  A
  I
  G
  G
  N
  O
  1
  2
  L
  P
  E
  K
  T
  E
  K
  N
  E
  I
  3
  A
  I
  N
  H
  O
  M
  C
  H
  U
  C
  H
  5
  L
  U
  T
  A
  O
  A
  T
  M
  6
  4
  V
  I
  N
  Y
  L
  C
  L
  O
  R
  U
  A
  7
  A
  I
  D
  CHỌN CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CÁC Ô CHỮ CHO DƯỚI ĐÂY, MỖI Ô CHỮ SẼ CÓ MỘT TỪ CHÌA KHOA.  CHẤT DẺO
  6 CHỮ CÁI
  PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP TRÙNG NGƯNG ĐỀU TẠO RA CÙNG MỘT LOẠI SẢN PHẨM
  10 CHỮ CÁI
  ĐIỀU KIỆN ĐỂ MÔNÔME CÓ LIÊN KẾT TRÙNG HỢP
  9 chu cai
  1 DẠNG MẠCH CẤU TẠO CỦA POLIME
  11 chu cai
  MÔNÔME NÀO TRÙNG HỢP CHO RA P.V.C
  11 CHU CAI
  ĐIỀU KIỆN ĐỂ 2 MÔNÔME THAM GIA ĐƯỢC PHẢN ỨNG TRÙNG NGƯNG
  8 CHU CAI
  1 LOẠI VẢI DÙNG MAY ÁO DÀI RẤT ĐẸP ĐƯỢC LẤY TỪ KÉN CỦA 1 LOẠI CÔN TRÙNG
  3 CHU CAI
  Một tính chất vật lý của hầu hết các polime là gì?
  TRẢ LỜI NHANH
  MỖI CÂU HỎI CÓ 10 GIÂY SUY NGHĨ VÀ TRẢ LỜI. CẦN PHẢI SUY NGHĨ NHANH ĐỂ ĐƯA KÊT QUẢ CHÍNH XÁC NHẤT.
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  TRẢ LỜI NHANH
  Câu 1: MÔNÔ ME ĐIỀU CHẾ THUỶ TINH HỮU CƠ
  Mêty mêtacrylat.
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  Câu 2: Saccarozơ được cấu tạo từ hai mônôsaccarit nào?
  Hai glucôzơ
  TRẢ LỜI NHANH
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  TRẢ LỜI NHANH
  Câu 3: Hợp chất nào sau đây có khả năng làm tan đá vôi, phản ứng trùng hợp quen thuộc, mạch không phân nhánh.
  Axit acrylic.
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  Câu 4: Tính chất hóa học nào giống nhau giữa Glucôzơ và glixerin.
  Tạo phức tan với Cu(OH)2
  TRẢ LỜI NHANH
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  Câu 5: Tơ amit là sản phẩm trùng ngưng của:
  Các aminô axit
  TRẢ LỜI NHANH
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  Câu 7: Nilon 6.6 là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng của cacmônôme nào
  Hexa mêtylen đi amin và axit ađipic.
  TRẢ LỜI NHANH
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  Câu 8: Khi rượu êtylic phản ứng với axit axetic thì trong dung dịch thu được gồm chất nào:
  H2O, rượu, êtyl axetat.
  TRẢ LỜI NHANH
  AI LÀ NGƯỜI NHIỀU KẸO NHẤT.
  2 VIÊN
  4 VIÊN
  12 VIÊN
  7 VIÊN
  20 VIÊN
  60 VIÊN
  28VIÊN
  40 VIÊN
  90 VIÊN
  115 VIÊN
  180 VIÊN
  140 VIÊN
  230 VIÊN
  300 VIÊN
  500 VIÊN
  ?
  50:50
  Hợp chất nào sau đây không có khả năng phản ứng với NaOH
  A. Glixerol
  B. Prôpionic
  C. Mêtyl axetat
  D. Axit Fomic
  E. Mêtyl Clorua
  F. NHÔM CLORUA
  Câu hỏi
  ĐÁP ÁN
  2
  2 VIÊN
  4 VIÊN
  12 VIÊN
  7 VIÊN
  20 VIÊN
  60 VIÊN
  28VIÊN
  40 VIÊN
  90 VIÊN
  115 VIÊN
  180 VIÊN
  140 VIÊN
  230 VIÊN
  300 VIÊN
  500 VIÊN
  ?
  50:50
  Chất nào sau đây có thể dùng để nhận biết dung dịch HCOOH trong nhiều lọ mất nhãn sau : anđêhit fomic, vinyl fomiat, anilin.
  D. MgCO3
  B. Na
  F. NaOH
  C. Dd Brôm
  E. Phênol phtalêin
  A. AgNO3/NH3
  Câu hỏi
  ĐÁP ÁN
  3
  2 VIÊN
  4 VIÊN
  12 VIÊN
  7 VIÊN
  20 VIÊN
  60 VIÊN
  28VIÊN
  40 VIÊN
  90 VIÊN
  115 VIÊN
  180 VIÊN
  140 VIÊN
  230 VIÊN
  300 VIÊN
  500 VIÊN
  ?
  50:50
  Hợp chất nào sau đây được dùng tham thuốc súng không khói:
  D. Trinitrat xenlulôzơ
  F. Nitro tôluen
  C.Trinitro phenol
  E. Đi nitro toluen
  A. Trinitrotoluen
  B. Trinitro anilin.
  Câu hỏi
  ĐÁP ÁN
  4
  2 VIÊN
  4 VIÊN
  12 VIÊN
  7 VIÊN
  20 VIÊN
  60 VIÊN
  28VIÊN
  40 VIÊN
  90 VIÊN
  115 VIÊN
  180 VIÊN
  140 VIÊN
  230 VIÊN
  300 VIÊN
  500 VIÊN
  ?
  50:50
  Hợp chất nào sau đây khi phản ứng với NaOH giải phóng khí CO2
  B. CH3CCl3
  F. CH3COONa
  C. CH2Cl-CH2Cl
  E. HCHO
  A. HCOOH
  D. C6H5ONa
  Câu hỏi
  ĐÁP ÁN
  5
  2 VIÊN
  4 VIÊN
  12 VIÊN
  7 VIÊN
  20 VIÊN
  60 VIÊN
  28VIÊN
  40 VIÊN
  90 VIÊN
  115 VIÊN
  180 VIÊN
  140 VIÊN
  230 VIÊN
  300 VIÊN
  500 VIÊN
  ?
  50:50
  Polime nào sau đây thuộc loại poliamit
  (1). Tơ capron. (2). Nilon 6-6 , (3), Poli metyl metacrylat ; (4) nhựa bakêlit, (5). Capronlactam; (6). Poli ađipic.
  C. (1), (2)
  F. (1),(5),(6)
  B. (1),(4),(5)
  E. (1),(5)
  A. (1),(2),(4),(6)
  D. (1),(2),(5)
  Câu hỏi
  ĐÁP ÁN
  6
  2 VIÊN
  4 VIÊN
  12 VIÊN
  7 VIÊN
  20 VIÊN
  60 VIÊN
  28VIÊN
  40 VIÊN
  90 VIÊN
  115 VIÊN
  180 VIÊN
  140 VIÊN
  230 VIÊN
  300 VIÊN
  500 VIÊN
  ?
  50:50
  Trong quá trình sản suất đường từ mía người ta dùng cách nào để tẩy màu nước đường:
  C. Sục khí SO2
  F. (a,b,c,d) đúng
  B. Hòa tan vôi sống
  E. (a,c) đúng
  A.Sục khí Clo
  D. Quay li tâm
  Câu hỏi
  ĐÁP ÁN
  7
  2 VIÊN
  4 VIÊN
  12 VIÊN
  7 VIÊN
  20 VIÊN
  60 VIÊN
  28VIÊN
  40 VIÊN
  90 VIÊN
  115 VIÊN
  180 VIÊN
  140 VIÊN
  230 VIÊN
  300 VIÊN
  500 VIÊN
  ?
  50:50
  Polime nào sau đây được làm thành vỏ nhựa cứng cách điện.
  C. Poli Stiren
  F. Pili propilen
  B. Poli vinyl clorua
  E. Nhựa bakelit
  A.Poli mêtyl meta
  crylat
  D. Polietylen
  Câu hỏi
  ĐÁP ÁN
  8
  2 VIÊN
  4 VIÊN
  12 VIÊN
  7 VIÊN
  20 VIÊN
  60 VIÊN
  28VIÊN
  40 VIÊN
  90 VIÊN
  115 VIÊN
  180 VIÊN
  140 VIÊN
  230 VIÊN
  300 VIÊN
  500 VIÊN
  ?
  50:50
  Xem hình vẽ sau đây và cho biết, môhình trên đang biễu diễn chất nào?
  D. Prôtêin
  F. Tinh bột
  B. Glucôzơ
  E.Xenlulôzơ
  A.Thuỷ tinh hữu cơ
  C.Caosubuna
  Câu hỏi
  ĐÁP ÁN
  9
   
  Gửi ý kiến

  TIN TỨC TỔNG HỢP