Tài nguyên dạy học

CALENDAR

CHAT CHIT

Thành viên trực tuyến

1 khách và 1 thành viên
 • Trương Thị Hải Nam
 • TRUYỆN CƯỜI

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (nguyenvanquang3009@yahoo.com.vn 0982731344)
  • (lethibinhthuan1411@yahoo.com)

  VIDEO LUYỆN THI ĐẠI HỌC

  Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với Website DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC!

  Bài 26: Oxit

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Tổ 2_Hóa kĩ 31_CĐSP Quảng Ninh
  Người gửi: Nguyễn Văn Quang (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:52' 29-02-2012
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 41
  Số lượt thích: 0 người
  MÔN HOÁ HỌC - LỚP 8
  Giáo sinh:……….
  Trường: CĐSP Quảng Ninh

  Kiểm tra bài cũ
  Sự oxi hóa là gì ? Cho ví dụ minh họa  bằng PTHH?

  Trả lời: Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.
  I. Định nghĩa
  II. Công thức
  III. Phân loại
  IV. Tên gọi
  OXIT
  Bài 26:
  Sắt (II) oxit
  Nhôm oxit
  Kẽm oxit
  I. Định nghĩa
  - Nhận xét điểm giống nhau về thành phần của các hợp chất trên?
  - Các hợp chất trên đều gồm 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi.
  - Oxit là gì ?
  - Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
  OXIT
  Bài 26:
  - Xét các hợp chất: CO2, P2O5, MgO
  - Nêu một số oxit mà em biết ?
  - Một số oxit thường gặp: Fe2O3, Fe3O4, Al2O3, CO2, SO2 …
  I. Định nghĩa
  - Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
  Hãy phân biệt oxit với hợp chất khác trong bảng sau:
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  - Tại sao Na2CO3, H2SO4 không phải là oxit?
  OXIT
  Bài 26:
  II. Công thức
  - CT dạng chung : MxOy
  - Nêu công thức dạng chung của hợp chất 2 nguyên tố ?
  - Tại sao nói SO3, Na2O, Fe2O3 là oxit ?
  AxOy hoặc MxOy
  Ta biết hoá trị của O là II, giả sử nguyên tố M
  có hoá trị là: n n II
  - Khi đó ta có : MxOy
  - Biểu diễn qui tắc hoá trị của oxit theo qui tắc hoá trị của hợp chất 2 nguyên tố?
  - Theo qui tắc hoá trị, ta có: n.x = II.y
  Bài 26:
  OXIT
  - Phát biểu qui tắc hoá trị của hợp chất gồm 2 nguyên tố ?
  - Viết công thức dạng chung của oxit?
  (AxBy )
  II. Công thức
  - Hãy cho biết các đại lượng:
  + x:
  + y:
  + n:
  là chỉ số của n.tố M
  là chỉ số của oxi
  là hoá trị của n.tố M
  ( x,y là số nguyên dương và tối giản)
  Từ CT: MxOy
  Bài 26:
  OXIT
  - CT dạng chung : MxOy
  - Theo qui tắc hoá trị, ta có: n.x = II.y
  % M, %O
  Hoá trị của M
  II. Công thức
  Nhóm: …… PHT số 1
  Hãy đánh dấu x vào cột CTHH đúng hoặc sai
  và sửa lại cho đúng :
  - Cho biết hoá trị: Na:I , Ca:II, K:I , Mg:II, Al:III, Cu: II
  Bài 26:
  OXIT
  - Theo qui tắc hoá trị, ta có: n.x = II.y
  - CT dạng chung : MxOy
  Đáp án:
  PHT số 1
  III. Phân loại:
  Nhóm I Nhóm II
  SO3 Na2O
  CO2 CaO
  P2O5 CuO

  - Là oxit của phi kim - Là oxit của kim loại
  a, Oxit axit: thường là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit.
  b, Oxit bazơ: là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ.
  Bài 26:
  OXIT
  Bài tập: Cho một số oxit sau: SO3, Na2O, CO2, CaO, P2O5, CuO.
  - Dựa vào thành phần nguyên tố, hãy phân loại các oxit trên thành 2 nhóm. Giải thích sự sắp xếp đó ?
  Mỗi oxit có 1 axit tương ứng nên gọi là oxit axit
  VD:+ SO3 .....H2SO4
  + CO2 .... H2CO3
  + P2O5 ... H3PO4
  Mỗi oxit có 1 bazơ tương ứng nên gọi là oxit bazơ
  VD:+ Na2O ..... NaOH
  + CaO ..... Ca(OH)2
  + CuO ..... Cu(OH)2
  - Phân biệt oxit axit và oxit bazơ ?
  - Oxit gồm 2 loại chính:
  - Nhiều oxit axit có thể tác dụng với nước tạo ra axit tương ứng. Một số oxit bazơ cũng tác dụng với nước tạo ra bazơ thương ứng.
  - Gọi tên các oxit : FeO :
  Fe2O3:
  - Mỗi oxit có 1 tên gọi, làm thế nào để gọi tên oxit khi biết CTHH và ngược lại?
  - VD, đọc tên của các oxit:
  + Na2O:
  + CaO :
  + CuO :
  - Tên oxit được gọi như thế nào?
  IV. Cách gọi tên
  - Tên oxit : tên nguyên tố + oxit
  Sắt (II) oxit
  Sắt (III) oxit
  - Nếu kim loại có nhiều hoá trị :
  + Tên oxit bazơ:
  Bài 26:
  OXIT
  Tên kim loại (kèm theo hoá trị) + oxit
  - Tại sao lại gọi là sắt (II) oxit và sắt (III) oxit?
  II
  III
  Natri oxit
  Canxi oxit
  Đồng oxit
  IV. Cách gọi tên
  - Nếu kim loại có nhiều hoá trị :
  + Tên oxit bazơ : Tên kim loại + oxit
  (kèm theo hoá trị)
  Các tiền tố ( tiếp đầu ngữ ): tri: nghĩa là 3
  mono: nghĩa là 1 tetra: nghĩa là 4
  đi : nghĩa là 2 pen ta: nghĩa là 5
  Bài 26:
  OXIT
  -Tên oxit : Tên nguyên tố + oxit
  Gọi tên của:
  + SO2 :
  + SO3 :
  + P2O5:
  Lưu huỳnh đioxit
  Lưu huỳnh trioxit
  Điphotpho pentaoxit
  - Nếu phi kim có nhiều hoá trị :
  +Tên oxit axit :
  Tên phi kim + oxit
  (có tiền tố chỉ (có tiền tố chỉ
  số n.tử phi kim) số n.tử oxi)
  IV. Cách gọi tên
  Nhóm: …….. PHT số 2 (T/gian: 3’)

  Điền từ hoặc CTHH thích hợp vào chỗ trống trong bảng sau:
  Bài 26:
  OXIT
  - Tên oxit: Tên nguyên tố + oxit
  IV. Cách gọi tên
  - Nếu kim loại có nhiều hoá trị :
  + Tên oxit bazơ : Tên kim loại + oxit
  (kèm theo hoá trị)
  Bài 26:
  OXIT
  -Tên oxit: Tên nguyên tố + oxit
  - Nếu phi kim có nhiều hoá trị :
  +Tên oxit axit :
  Tên phi kim + oxit
  (có tiền tố chỉ số (có tiền tố chỉ số
  nguyên tử phi kim) nguyên tử oxi)
  Đáp án:
  PHT số 2
  I. Định nghĩa
  - Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
  II. Công thức
  - CT dạng chung: MxOy
  III. Phân loại
  a, Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với 1 axit.
  b, Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ.
  IV. Cách gọi tên
  Bài 26:
  OXIT
  - Nếu kim loại có nhiều hoá trị :
  + Tên oxit bazơ: Tên kim loại (kèm theo hoá trị) + oxit
  - Nếu phi kim có nhiều hoá trị :
  +Tên oxit axit : Tên phi kim + oxit (có tiền tố chỉ số n.tử oxi)
  (có tiền tố chỉ số n.tử phi kim)
  - Oxit gồm 2 loại chính:
  * Cách gọi chung:
  Tên oxit : tên nguyên tố + oxit
  Cho biết: Silic (Si) là nguyên tố phi kim.
  Trò chơi: Ai nhanh hơn?
  - Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B để được câu trả lời ở cột C.
  Củng cố
  - Xác định các oxit axit để hoàn thành cột D.
  d
  b
  a
  c
  g
  x
  x
  x
  Hướng dẫn làm bài ở nhà
  Học bài, làm bài tập sgk .
  Chuẩn bị bài:
  Điều chế oxi – phản ứng phân hủy
  Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc
   
  Gửi ý kiến

  TIN TỨC TỔNG HỢP