Tài nguyên dạy học

CALENDAR

CHAT CHIT

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

TRUYỆN CƯỜI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (nguyenvanquang3009@yahoo.com.vn 0982731344)
 • (lethibinhthuan1411@yahoo.com)

VIDEO LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với Website DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC!

  Rung chuông vàng hóa học

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Quang (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:12' 10-12-2011
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 32
  Số lượt thích: 0 người
  3. Cho các chất: Ba(OH)2, Fe(OH)3, H2SO4, CaCl2, BaSO4, HCl số chất điện li là:
  A. 2
  B. 3
  C.4
  D. 5
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0


  7. Có thể nhận biết 4 dung dịch ZnCl2, NaCl, MgCl2, HCl bằng cách:
  A. Dùng quý tím
  B. Dùng dung dịch NaOH
  C. Dùng dd AgNO3
  D. Không dùng thêm thuốc thử
  Câu11. Chất M khi tan vào nước điện li được do:
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  D. B và C đúng
  C. Chất M khi hoà tan vào nước tạo dd M dẫn điện
  B. Chất M khi nóng chảy tạo dung dịch M dẫn điện
  A. Chất M khi tan vào nước tạo dung dịch trong suốt
  15. Hãy chọn câu đúng:
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  D. Bazơ tan trong nước gọi là kiềm
  C. Trong bazơ phải có nhóm OH
  B. Bazơ luôn tác dụng với oxit axit
  A. Bazơ lưỡng tính là Al(OH)3
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  19. Dung dịch HCl có pH = 3, để được dung dịch có pH = 4 cần pha loảng:
  A. 10 lần
  D. 2 lần
  C. 3 lần
  B. 5 lần
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  23. Phản ứng nào tạo ra kết tủa Fe(OH)3
  D. FeCl2 + NaOH ?
  C. FeCl3 + H2O
  B. Fe(NO3)3 + KOH ?
  A. Fe2(SO4)3 + HCl
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  27. Phương trình ion rút gọn cho ta biết:
  D. Bản chất của phản ứng trong dung dịch
  C. Nồng độ những ion nào lớn nhất
  B. Không tồn tại phân tử trong dung dịch chất điện li
  A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  31. Dung dịch có = 1,5.10-5M. Môi trường của dung dịch này là:
  A. . a xít
  B. Kiềm
  C. Trung tính
  D. Không xác định được
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0

  C. BaCl2, Na2CO3, FeSO4
  B. BaCl2, Na2SO4, FeCO3
  D. BaSO4, Na2CO3, FeCl2
  A. BaCO3, NaCl, FeSO4
  35. Có 3 dung dịch trong 3 ống nghiệm, mỗi dung dịch chứa một cation và một anion trong các ion sau: Na+, Ba2+, Fe2+, Cl-, CO32-, SO42- . Ba dung dịch đó là:
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0

  B. 320 (g)
  C. 80 (g)
  D. 380 (g)
  A. 120 (g)
  39. Khi cô cạn 400g dd muối nồng độ 20% thì khối lượng giảm:
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  43. Có các dung dịch: NaOH, Ba(OH)2,
  H2SO4, NH4Cl. Có thể nhận biết 4 dung dịch
  trên bằng:
  A. Quỳ tím
  B. Dung dịch NaNO3
  C. Dung dịch HNO3
  D. Dung dịch KCl
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  47. Sục khí H2S vào dd Cu(NO3)2 thì thấy xuất hiện kết tủa đen. Kết luận nào đúng?
  A. HNO3 yếu hơn H2S
  B. CuS không tan trong nước
  C. Xảy ra phản ứng oxi hoá khử
  D. Có hiện tượng tạo phức
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  51. Nhiệt phân 9,4g muối nitrat của kim loại M thu được 4gam ôxít kim loại. Công thức muối là:
  A. Zn(NO3)2
  B. Mg(NO3)2
  C. Cu(NO3)2
  D. Fe(NO3)2
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  55. Hợp chất CaOCl2 thuộc loại muối nào trong các loại muối sau?
  A. Muối axit
  B. Muối trung hoà
  C. Muối kép
  D. Muối hổn tạp
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  59. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch ?
  A. AlCl3 và K2CO3
  B. NaAlO2 và NaOH
  C. NaOH và NaHCO3
  D. NaCl và AgNO3
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  63. Có các dung dịch NH4Cl, NH4HCO3, K2CO3 , KNO3. Có thể nhận biết 4 dung dịch trên bằng cách dùng:
  A. Ba(OH)2
  B. dd HNO3
  C. dd NaNO3
  D. dd KCl
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  67. Kim loại mà khi phản ứng với Cl+ và HCl đều tạo ra một hợp chất là:
  A. Fe
  B. Cu
  C. Mg
  D. Ag
  71. Cặp công thức của Liti Nitrua và Nhôm Nitrua là:
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  A. LiN3 và Al3N
  B. Li3N2 và Al3N2
  C. Li2N3 và Al2N3
  D. Li3N và AlN
  74. Có thể tạo ra một pin điện hoá bằng cách ngâm trong dung dịch muối ăn:
  A. Hai mảnh nhôm
  B. Hai mảnh tôn
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  C. Hai mảnh đồng
  D. Một mảnh đồng và một mảnh kẻm
  75. Khi thêm HCl vào dung dịch H3PO4 (H3PO4 ? 3H+ + PO43-) thì cân bằng chuyển dịch:
  A. Theo chiều thuận
  B. Theo chiều nghịch
  C. Không bị chuyển dịch
  D. Nồng độ PO43- tăng lên
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  A. 5
  B. 7
  C. 17
  D. 21
  Câu 79. Nhiệt phân sắt (III) nitrát tổng các hệ số trong phương trình là:
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  A. Mg3(PO4)2
  B. Mg(PO3)2
  C. Mg3P2
  D. Mg2P2O7
  Câu 82 . Công thức đúng của magiê phốt phua là:
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  A. KNO3
  B.
  C. AgNO3 Ag2O + O2 + NO2
  D.
  Câu 85. Tìm phản ứng nhiệt phân sai:
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  A. 5,4 và 5,6 gam
  B. 4,4 và 6,6 gam
  C. 5,6 và 5,4 gam
  D. 4,6 và 6,4 gam
  Câu 88 .Cho 11 (g) hổn hợp Al và Fe vào dd HNO3 loảng dư, thu được 6,72 lít NO (ktc) duy nhất. Khối lượng Al và Fe trong hổn hợp đầu là:
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  A. 3 , 8 , 3 , 4 , 2
  B. 3 , 8 , 3 , 2 , 4
  C. 2 , 4 , 2 , 2 , 2
  D. 1 , 4 , 1 , 2 , 2
  Câu 90. Hệ số của phản ứng: Mg + HNO3
  (loãng) Mg(NO3)2 + NO + H2O lần lượt là:
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
   
  Gửi ý kiến

  TIN TỨC TỔNG HỢP