Tài nguyên dạy học

CALENDAR

CHAT CHIT

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

TRUYỆN CƯỜI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (nguyenvanquang3009@yahoo.com.vn 0982731344)
 • (lethibinhthuan1411@yahoo.com)

VIDEO LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • LIÊN KẾT WEBSITE

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với Website DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC!

  Trò chơi ô chữ chương sự điện ly lớp 11

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Quang (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:10' 10-12-2011
  Dung lượng: 877.5 KB
  Số lượt tải: 85
  Số lượt thích: 0 người
  L
  Ư

  N
  G
  T
  Í
  N
  H
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  BÀI MỚI
  Câu 1
  Dung dịch H2SO4 0,0000005M
  có giá trị pH là bao nhiêu?
  TRỞ VỀ
  Câu 2
  Nước biển, nước ao hồ hay nước suối dẫn điện được là do trong nước đó có các ...
  TRỞ VỀ
  Quá trình phân li các chất trong nước thành ion gọi là gì?
  Câu 3
  TRỞ VỀ
  Hợp chất NH4Cl có tên gọi là gì?
  Câu 4
  TRỞ VỀ
  Các chất sau: Al(OH)3, Zn(OH)2 hay Cr(OH)3 chúng có tính chất gì?
  Câu 5
  TRỞ VỀ
  Các chất NaHCO3, Ba(HS)2, KH2PO4 thuộc loại hợp chất nào?
  Câu 6
  TRỞ VỀ
  Các ion sau: Na+, Ba2+, Fe3+, Al3+, Zn2+ được gọi chung là gì?
  Câu 7
  TRỞ VỀ
  Cho dung dịch A chứa 2 mol NaOH vào dung dịch B chứa 1,5 mol H2SO4 thu được dung dịch C. Nhỏ phenolphtalein vào dung dịch C. Hỏi dd C có màu gì sau khi nhỏ?
  Câu 8
  TRỞ VỀ
  PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH
  Phản ứng
  tạo thành
  chất kết tủa
  3. P/ ứng tạo
  thành chất
  điện li yếu
  2. Phản ứng
  tạo thành
  chất khí
  Điều kiện xảy ra
  1. Phản ứng tạo thành chất kết tủa
  Thí nghiệm1: Đổ dd AgNO3 vào dd NaCl
  Hiện tượng: thấy kết tủa trắng xuất hiện.
  ( trắng )
  Ptpư: AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3
  Phương trình ion đầy đủ:
  Ag+ + NO3- + Na+ + Cl- -> AgCl + Na+ + NO3-
  Ag+ + Cl- -> AgCl
  -> phương trình ion rút gọn.
  2. Phản ứng tạo thành chất điện li yếu:
  a) Phản úng tạo thành nước:
  Thí nghiệm2: Chuẩn bị một cốc đựng dd NaOH 0,1M, nhỏ thêm vài giọt phenolphtalein
  Cho từ từ dd HCl 0,1M vào cốc
  Hiện tượng:
  -> dd có màu hồng.
  -> dd mất màu dần.
  Ptpư: NaOH + HCl -> NaCl + H2O
  Pt ion đầy đủ:
  Na+ + OH- + H+ + Cl- -> Na+ + Cl- + H2O
  Pt ion rút gọn:
  H+ + OH- -> H2O
  Thí nghiệm 3: Xem thí nghiệm sau. Cho biết axit HCl được bỏ dư vào kết tủa Fe(OH)3
  Những ion tồn tại trong dd sau phản ứng:
  a. Fe3+, OH-, Cl-, H+ .
  b. Fe3+, Cl-, H+ .
  c. H+, Cl-, OH-.
  d. Fe3+, Cl-.
  Bài tập: Phản ứng ion thu gọn biểu diễn bản chất phản ứng trên:
  a.Fe(OH)3 + 3HCl -> FeCl3 + 3H2O
  b.Fe(OH)3 + H+ -> Fe3+ + H2O
  c. Fe(OH)3 + 3H+ -> Fe3+ + 3H2O
  d. Fe(OH)3 + 3H+ + 3Cl- -> Fe3+ + 3Cl- + 3H2O
  b. Phản ứng tạo thành axit yếu:
  Thí nghiệm: Đổ dd HCl vào cốc đựng dd CH3COONa, thấy có mùi giấm chua.
  Ptpư:
  CH3COONa + HCl -> CH3COOH + NaCl
  Pt ion thu gọn:
  CH3COO- + H+ -> CH3COOH
  -> pư tạo CH3COOH – là chất điện li yếu
  Pt ion:
  CH3COO- + Na+ + H+ + Cl- -> CH3COOH + Na+ + Cl-
  3. Phản ứng tạo thành chất khí:
  Thí nghiệm 5: Chuẩn bị ống nghiệm đựng dd HCl. Cho một mẩu đá vôi vào ống nghiệm.
  Hiện tượng: Đá vôi tan đồng thời có sủi bọt khí không màu.
  Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.
  Phản ứng trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau:
  Tạo thành chất kết tủa.
  Tạo thành chất điện li yếu.
  Tạo thành chất khí.
  Kết luận:
  VẬY TRƯỜNG HỢP NÀO PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION KHÔNG XẢY RA?
  Bài tập 1: Cho pư
  H2SO4 (loãng) + Na2SO3 ->
  Phản ứng ion thu gọn biễu diễn bản chất pư trên
  2H+ + SO32- → H2SO3
  2H+ + SO32- → H2O + SO2
  2H+ + SO42- + 2Na+ + SO32- → H2O + SO2 + Na2SO4
  H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + H2O + SO2
  Bài tập2: Khi trộn lẫn các dd sau trường hợp nào phản ứng không xảy ra:
  1. KCl + AgNO3
  2. Na2S + HCl
  3. KHCO3 + HCl.
  4. Ca(OH)2 + HCl
  5. BaCl2 + KOH
  6. Al2(SO4)3 + MgCl2
  a. 1, 5 b. 2, 6 c. 1, 3
  d. 5, 6 e. Tất cả đều xảy ra.
  e. 5, 6
  Bài tập3: Những ion nào sau đây cùng tồn tại trong một dd.
  a. Mg2+, SO42-, Cl-, Ba2+.
  b. Fe2+, SO42-, Ba2+, Al3+.
  c. Ba2+, OH-, Na+ , Fe3+.
  d. Ba2+, NO3-, Fe3+, Cl-.
  BTVN: 3, 4, 5, 6, 7 – SGK trang 20.
  End show
  TRỞ VỀ
  TRỞ VỀ
  TRỞ VỀ
  TRỞ VỀ
  TRỞ VỀ
  TRỞ VỀ
   
  Gửi ý kiến

  TIN TỨC TỔNG HỢP